«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Turun kaupunki : Tähystyslaitteiden vuokrauspalvelu kolmannen tutkimushuoneen osalta ajalle 1.9.2019 - 31.12.2020 + optio 1.v.

14.03.2019 13:28
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005700
Anbud 22.4.2019 klo 11.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Turun kaupunki
FO-nummer 0204819-8
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Strateginen hankinta
Kontaktpersoner Päivi Aaltonen
Gatuadress PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer 20101
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358401760107
E-postadress paivi.aaltonen@turku.fi
Webbadress (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=212066&tpk=5330734d-bfa0-4eca-bac7-509e8322ad42
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tähystyslaitteiden vuokrauspalvelu kolmannen tutkimushuoneen osalta ajalle 1.9.2019 - 31.12.2020 + optio 1.v.
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
11669-2014
Kort beskrivning av upphandlingen

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannosta Turun kaupunginsairaalan tähystysyksikön käyttöön hankittavan tähystyslaitteiston vuokrauspalvelusta kolmannen tutkimushuoneen osalta ajalle 1.9.2019- 31.12.2020, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.- 31.12.2021. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 150 000 euroa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 20.3.2019 klo 9.00. Tarjoajan tulee ilmoittaa tutustumiseen osallitumisestaan 19.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen hankinnat@turku.fi. Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa asennustöiden suunnittelemisen ja toteuttamisen kannalta. Kokoontuminen on Turun kaupunginsairaalan pääsisäänkäynnin edessä (rakennus A) osoitteessa Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku. Kohteen tutustumisessa ei vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin. Kysymykset käsitellään sähköisesti tarjouspyynnön mukaisesti.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
22.4.2019 11.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka