«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy : Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005291
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-130679
Anbudsansökningar 23.04.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6646

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Nationellt registreringsnummer:0211477-3
Postadress:Hatanpään valtatie 26
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Timo Heinonen
Telefon:+358 408202695
E-post:timo.heinonen@keskuspuhdistamo.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.keskuspuhdistamo.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Tampereen kaupunki
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:katariina.rauhala@tampere.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.tampere.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6646

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6646
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakka, LOU2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy rakennuttaa Tampereen talousalueen tarpeita varten jäteveden keskuspuhdistamon suunnittelukapasiteetiltaan 430 000 asukkaalle.

Tämä hankinta koskee Sulkavuoren keskuspuhdiston tilojen ja viemäritunnelien louhintaurakkaa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakassa louhitaan, lujitetaan ja tiivistetään keskuspuhdistamon maanalaiset tilat ja siirtoviemäritunnelit sekä rakennetaan merkittävä määrä betonirakenteita. Urakkaan sisältyy myös louheen kuljetus ja vastaanotto sekä Vaitinaron vesistötayttö tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Ilmoitettu urakan kesto on viitteellinen ja tarkentuu neuvottelumenettelyn edetessä.

Projektin kieli on suomi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:30 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 035-077915
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.4.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 5 månader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.3.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6646
«« Tillbaka