«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Jyväskylän kaupunki : Keljonkankaan yhtenäiskoulu

27.02.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-004342
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 042-094256

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Kilpisenkatu 1
Postnummer:40101
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Mauno Rein
Telefon:+358 503431287
E-post:mauno.rein@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskyla.fi/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Keljonkankaan yhtenäiskoulu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hanke käsittää Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennustyöt, laajuus n. 9 250 brm2. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Rakennusurakan lisäksi urakka jaetaan ilmanvaihtourakkaan, putkiurakkaan, sähköurakkaan, rakennusautomaatiourakkaan ja turvalaiteurakkaan. Edellä mainitut urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT 80271 mukaisesti. Rakentamisen ajankohta 9/2019 - 5/2021. Arvioitu urakkatarjousaika 6/2019 - 8/2019. Maanrakennusurakka toteutetaan etukäteen tilaajan erillisurakkana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ks. ''lyhyt kuvaus''.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
11.4.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.2.2019
«« Tillbaka