«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun kaupunki : Askartelu- ja kuvataidetarvikkeet ajalle 1.2.2019(tavoite)-31.1.2021 (+2v optio)

20.02.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-003806
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 037-083129

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Tapani Järvinen
Telefon:+358 449075896
E-post:tapani.jarvinen@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Askartelu- ja kuvataidetarvikkeet ajalle 1.2.2019(tavoite)-31.1.2021 (+2v optio)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hantverks- och konstmateriel. (37800000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyysi tarjouksia Turun kaupungin eri toimialojen ja muiden tarjouspyynnössä mainittujen hankintayksiköiden käyttöön hankittavista askartelu- ja kuvataidetarvikkeista sekä langoista ajalle 1.2.2019 (tavoite) - 31.1.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.2.2021 - 31.1.2023. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 85 000 euroa / vuosi. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Hankinnassa on 2 osa-aluetta: 1. Askartelu- ja kuvataidetarvikkeet 2. Langat Tarjoaja voi antaa tarjouksen yhteen tai molempiin osa-alueisiin. Hankinnasta tehtiin puitesopimus osa-alueittain yhden toimittajan kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 340000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Askartelu- ja kuvataidetarvikkeet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hantverks- och konstmateriel. (37800000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat askartelu- ja kuvataidetarvikkeet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Langat
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Textilgarn och -tråd. (19400000-0)
Hantverks- och konstmateriel. (37800000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat langat mm. virkkaukseen, pujotteluun ja solmeiluun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-529726

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Askartelu- ja kuvataidetarvikkeet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lekolar Printel Oy
Nationellt registreringsnummer:1546343-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Langat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lekolar-Printel Oy
Nationellt registreringsnummer:1546343-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:40000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.2.2019
«« Tillbaka