«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne toimiala, infran tulosalue, kunnossapidon yksikkö : Tiemerkintätyöt massalla

11.02.2019 14:03
Meddelandenummer i HILMA: 2019-003108

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne toimiala, infran tulosalue, kunnossapidon yksikkö
Kontaktpersoner Aleksi Koivuniemi
Gatuadress Suosaarentie 4
Postnummer 13210
Postanstalt Hämeenlinna
Land Finland
Telefon +35836212310
E-postadress aleksi.koivuniemi@hameenlinna.fi
Webbadress (URL) http://www.hameenlinna.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=222056&tpk=381f86c5-be3c-47b2-9042-70ea8ebd52a8
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tiemerkintätyöt massalla
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
222056
Kort beskrivning av upphandlingen

Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin yleisillä alueilla, pääasiallisesti kaduilla, kevyen liikenteen väylillä, puistoissa ja pysäköintialueilla vuonna 2019 tiemerkintämassalla tehtävistä tiemerkintätöistä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu suoritetaan avoimena menettelynä ja vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. Kilpailun perusteella valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden. Lisäksi sopimuksessa on optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta. Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tämän tarjouspyynnön ehdot ja vaatimukset. Kaikki hinnat on annettava ilman arvonlisäveroa (ALV 0%).

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Vägmarkeringsarbeten. (45233221-4)
Huvudordlista
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.4.2019 - 31.12.2019

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hämeenlinnan kaupungista käytetään termejä rakennuttaja / tilaaja / ostaja / hankintayksikkö Tarjouksen tekijästä käytetään termejä urakoitsija / tarjoaja / toimittaja Sopimusosapuolilla tarkoitetaan Hämeenlinnan kaupunkia ja valituksi tulevaa urakoitsijaa. Tarjouspyyntöasiakirjat: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
12.3.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka