«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Paimion kaupunki : koululaiskuljetukset

08.02.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-002965
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 029-064804

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Paimion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0136169-2
Postadress:Vistantie 18
Postnummer:21530
Ort:Paimio
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomo Mutanen
Telefon:+358 2474511
E-post:tuomo.mutanen@paimio.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.paimio.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pk

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=222618&tpk=8dbc7ad6-848f-426d-9b08-672ecf24d9a0

till följande adress:

Officiellt namn:Paimion kaupunki
Postadress:Vistantie 18
Postnummer:21530
Ort:Paimio
Land:Finland
E-post:tuomo.mutanen@paimio.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.paimio.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
koululaiskuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021+1 vuoden optio

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI) , Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Paimion kaupunki

Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2019-2020 ja 2020-2021+1 vuoden optio

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
4.3.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

tarkemmin tarjouspyynnössä

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

tarkemmin tarjouspyynnössä

Eventuella minimistandardnivåer:

tarkemmin tarjouspyynnössä

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

tarkemmin tarjouspyynnössä

Eventuella minimistandardnivåer:

tarkemmin tarjouspyynnössä

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.2.2019
«« Tillbaka