«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy : Ristinarkuntie 18, rakennustyöt kvr-urakkana

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-002605
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-130855

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:0211539-7
Postadress:Sorsapuisto 1
Postnummer:33500
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:toimisto@poas.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)www.poas.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ristinarkuntie 18, rakennustyöt kvr-urakkana
Referensnummer:
2018-023759
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hanke käsittää tontin 837-015-5015-5 asemakaavan 8598 mukaisen toteutuksen suunnittelun ja rakentamisen KVR-urakkana täysin valmiiksi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Asuinkerrostalotontin rakennusoikeus on 5800 kem2, joka jakautuu 2-, 4-, 5-, ja 6-kerroksisiin osiin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 10215672 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hanke käsittää tontin 837-015-5015-5 asemakaavan 8598 mukaisen toteutuksen suunnittelun ja rakentamisen KVR-urakkana täysin valmiiksi tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 221-505005

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kvr-urakkasopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pohjola Rakennus Oy Häme
Nationellt registreringsnummer:2630629-4
Postadress:Voimakatu 18
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Internetadress:www.pohjolarakennus.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:10295672 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.3.2019
«« Tillbaka