«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun kaupunki : Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt sekä kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt 1.1.2019 - 31.12.2020

01.02.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-002276
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-053228

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Kirsi Mäntynen
Telefon:+358 449075894
E-post:kirsi.mantynen@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Liedon kunta
Nationellt registreringsnummer:0134698-6
Ort:Lieto
Land:Finland
E-post:kirjaamo@lieto.fi
Nuts-kod:Lieto (K423)
Allmän adress: (URL)http://www.lieto.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt sekä kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt 1.1.2019 - 31.12.2020
Referensnummer:
11736-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll av kylargrupper. (50730000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyysi tarjouksia Turun kaupungin ja Liedon kunnan kylmälaitteiden (laitosjääkaapit, laitospakastimet, kylmähuoneet, pakastehuoneet jne) huolto- ja korjaustöistä sekä niiden vuosihuolto- ja vuototarkastustöistä ajalle 1.1.2019 (tavoite) - 31.12.2020. Hankinta oli jaetu kahteen (2) ryhmään: Ryhmä 1 Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt Ryhmä 2 Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja tarkastustyöt Ryhmässä 1 Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt tehtiin puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan yksi (1) varapalveluntuottaja. Varapalveluntuottajaa tullaan käyttämään, mikäli valitun Palveluntuottajan toimituskyky ei riitä. Ryhmässä 2 Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja tarkastustyöt tehtiin puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1100000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt
Del nr:
Ryhmä 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av kylargrupper. (50730000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat kylmälaitteiden kuten esim. laitosjääkaappien, laitospakastimien, kylmähuoneiden, pakastehuoneiden jne huolto- ja korjaustyöt. Tämän sopimuksen piiriin eivät kuulu takuuaikaiset huolto- / korjaustyöt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt
Del nr:
Ryhmä 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av kylargrupper. (50730000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Turun seutu (S023)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt tulee tehdä vuosittain maalis- elokuun aikana. Tarkastuskohteita Turun kaupungilla on noin 110 kpl ja Liedon kunnalla noin 20 kpl. Palveluntuottaja laatii raportin tarvittavista huolto / korjaustöistä ja toimittaa raportin Tilaajalle. Palveluntuotttaja voi tarkastustöiden yhteydessä suorittaa pieniä puhdistus- ja kiinnitystöitä. Varsinaiset huolto- ja korjaustyöt suorittaa ryhmän 1 kylmälaitteiden huolto- ja korjaustöiden valituksi tullut Palveluntuottaja. Tilaaja voi tarvittaessa tilata vuosihuolto- ja tarkastustöitä myös ilmalämpöpumppuihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 206-470552

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Ryhmä 1
Benämning på upphandlingen:
Kylmälaitteiden huolto- ja korjaustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Are Oy (Ensisijainen palveluntuottaja)
Nationellt registreringsnummer:0989493-6
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Turku (K853)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Huurre Finland Oy (Varapalveluntuottaja)
Nationellt registreringsnummer:1467942-1
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1100000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Ryhmä 2
Benämning på upphandlingen:
Kylmälaitteiden vuosihuolto- ja vuototarkastustyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Saipu Oy
Nationellt registreringsnummer:0678395-8
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1100000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
31.1.2019
«« Tillbaka