«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Turun kaupunki : Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta

25.01.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-001724
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-040787

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Aaltonen
Telefon:+358 401760107
E-post:paivi.aaltonen@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta
Referensnummer:
3140-2016
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Möbler för sjukvårdsändamål. (33192000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Hyvinvointitoimialalla on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 29.11.2016 § 246, 31.12.2019 asti voimassa oleva puitesopimus sairaala- ja hoitosängyistä. Unikulma Oy on puitesopimustoimittaja hoitosänkyjen (hoivasänkyjen) ja niihin kuuluvien asukas-/yöpöytien osalta.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:25.4.2017 - 31.12.2019
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 110-221256

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Benämning på upphandlingen:
Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
25.4.2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Nationellt registreringsnummer:2080043-5
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:316000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Möbler för sjukvårdsändamål. (33192000-2)
VII.1.3) Plats för utförande
Turku (K853)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Syksyllä 2019 valmistuviin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan uusiin vanhusten asumispalveluyksiköihin Kulkurin Valssiin ja Vuokkokotiin tarvitaan hoivasänkyjä hätälaskukytkimillä ja Iaidoilla. Osassa sänkyjä tulee olemaan myös ns. jaettavat Iaidat. Tämän lisäksi tarvitaan yöpöytiä.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:11.2.2019 - 31.12.2019
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 408000.00 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Nationellt registreringsnummer:2080043-5
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Sopimusmuutos perustuu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 2 kohtaan. Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen eikä sopimuskumppanin vaihtaminen ole edellä kuvatusti mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. Lisäksi sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Sopimusmuutoksen arvo on vähemmän kuin 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Hoivasängyt ja yöpöydät on tarkoituksen mukaista hankkia kokonaisuutena nykyisestä toimittajalta, jotta kummassakin yksikössä saavutetaan yhteneväinen ja selkeä asukashuoneiden sisustus, varaosavarastot voidaan pitää pienenä ja henkilöstö kouluttaa ainoastaan yhden sänkymallin käyttöön. Puitesopimuksen mukaisessa sänkymallissa huoltoväli on kaksi vuotta yleisesti käytössä olevan yhden vuoden sijaan, mikä sänkymäärän ollessa suuri, säästää merkittävästi teknisen huollon resursseja.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 316000.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 408000.00 EUR
«« Tillbaka