«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Tornion kaupunki : Koulukuljetukset

23.01.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-001567
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 017-036005

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tornion kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0193524-6
Postadress:Suensaarenkatu 4
Postnummer:95400
Ort:Tornio
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Sivonen
Telefon:+358 406361314
E-post:hankinnat@tornio.fi
Nuts-kod:Tornio (K851)
Allmän adress: (URL)http://www.tornio.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tornio

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tornio?id=218933&tpk=c4483bed-b64d-416e-95f8-9b84f83519ae
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetukset
Referensnummer:
58/02.08.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tornion kaupungin sivistyspalvelut kilpailuttaa elokuusta 2019 alkaen ajettavat koulukuljetukset. Hankinta jaetaan osiin (kohteisiin), joiden ajo- ja automäärät, kalustovaatimukset sekä muut hankintaan liittyvät tiedot ja edellytykset tarkentuvat myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa. Tässä ennakkoilmotuksessa ilmoitetut kohdejaot eivät ole sitovia.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Tornio (K851)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ennakkoilmoitus koskee Tornion kaupungin alueella ajettavien koulukuljetusten hankintaa. Sopimus sisältää koulukuljetukset lukuvuosina 2019 - 2020, 2020 - 2021 ja 2021 - 2022 lisättynä 1 + 1 lukuvuoden optiomahdollisuudella. Hankinnan kilpailutus käynnistetään maaliskuussa 2019. Kokonaisuuteen tulee sisältymään useita kohteita eri kokoisille autoille. Koulukuljetukset hoidetaan koulupäivinä aamulla ja iltapäivällä. Palveluntarve määritellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Tornio (K851)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ennakkoilmoitus koskee Tornion kaupungin alueella ajettavien koulukuljetusten hankintaa. Sopimus sisältää koulukuljetukset lukuvuosina 2019 - 2020, 2020 - 2021 ja 2021 - 2022 lisättynä 1 + 1 lukuvuoden optiomahdollisuudella. Hankinnan kilpailutus käynnistetään maaliskuussa 2019. Kokonaisuuteen tulee sisältymään useita kohteita eri kokoisille autoille. Koulukuljetukset hoidetaan koulupäivinä aamulla ja iltapäivällä. Palveluntarve määritellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
26.3.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Myöhemmin julkaistavan hankintailmoituksen mukaan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23.1.2019
«« Tillbaka