«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Hangon kaupunki : Kuntouttava työtoiminta

15.01.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000961
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 011-022400

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hangon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0103166-9
Postadress:Bulevardi 6
Postnummer:10960
Ort:Hanko
Land:Finland
Kontaktperson:Satu Wigren
Telefon:+358 192892072
E-post:satu.wigren@raasepori.fi
Nuts-kod:Hanko (K078)
Allmän adress: (URL)http://www.hanko.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava työtoiminta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Socialvård. (85320000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on kuntouttava työtoiminta jota voidaan lain 189/2001 perusteella hankkia vain toiselta kunnalta, kuntayhtymältä, valtion virastolta, rekisteröidyltä yhdistykseltä, säätiöltä tai uskonnollisilta yhdistyksiltä. Kuntouttava työtoiminta voidaan järjestää esimerkiksi työtoimintana, ryhmätoimintana, yksilötoimintana sekä toimintakyvyn arviointina. Kuntouttavaan työtoimintaan voidaan yhdistää muita palveluita. Palvelua hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon10.00 EUR - 48.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Hanko (K078)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan asiakkan työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistämistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö ja tavoitteet tulee sovittaa henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen kannalta riittävän vaativiksi ja mielekkäiksi. Kuntouttava työvoiminta voidaan suunnitella siten että palvelun painopiste muuttuu asiakkaan toimintakyvyn parantuessa. Kuntouttava työtoiminta ei saa loukata asiakkaan uskonnollista tai muuta eettistä vakaumusta. Asiakkaat ovat 17- 64 -vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä tai osatyökykyisiä hankolaisia joilla on tarvetta toimintakyvyn ja yheisöllisen osallisuuden vahvistamiseen. Toiminnan tulee olla asianmukaista ja asiakkaan saatavilla tulee olla riittävät ja hyväkuntoiset työvälineet.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta yhdellä (1) vuodella. Option käytästä ilmoitetaan viimeistään 30.6.2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 210-480992

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Kuntouttava työtoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hangon Katulähetys Oy
Nationellt registreringsnummer:1097216-1
Ort:Hanko
Land:Finland
Nuts-kod:Hanko (K078)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Hangon helluntailähetys ry
Nationellt registreringsnummer:0487348-2
Ort:Hanko
Land:Finland
Nuts-kod:Hanko (K078)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Betesdaförsamling i Ekenäs r.f.
Nationellt registreringsnummer:0224565-0
Ort:Tammisaari
Land:Finland
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Garantifföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland f.r
Nationellt registreringsnummer:02167357-0
Ort:Vaasa
Land:Finland
Nuts-kod:Vaasan seutu (S152)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Espoon Diakoniasäätiö
Nationellt registreringsnummer:0237382-0
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:10.00 EUR - 48.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.1.2019
«« Tillbaka