«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Raahen kaupunki : Tuntiveloitusperusteiset sähkötekniset työt

11.01.2019 11:59
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000732

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Raahen kaupunki
Kontaktpersoner Maire Ylisirniö
Gatuadress Rantakatu 50
Postnummer 92100
Postanstalt Raahe
Land Finland
Telefon +358444394306
E-postadress maire.ylisirnio@raahe.fi
Webbadress (URL) http://www.raahe.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=215159&tpk=df08195a-6800-401c-b2c0-ec594fca041b
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tuntiveloitusperusteiset sähkötekniset työt
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
215159
Kort beskrivning av upphandlingen

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tekniselle palvelukeskukselle (töiden tilaaja) tarjouksia tuntiveloituksella tehtävistä kiinteistöjen sähköteknisistä töistä sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2022 (+optio 1 vuotta). Hankinta on jaettu kahteen vyöhykkeeseen: Vyöhyke 1: Raahen alue Vyöhyke 2: Vihannin alue Osatarjoukset hyväksytään. Raahen kaupungin tuntiveloitusperusteisten sähkötöiden hankintamäärä oli vuonna 2018 n. 1500 tuntia / vuosi. Määrä on suuntaa antava eikä siten Raahen kaupunkia sitova. Tilattavien töiden suoritusajat voivat vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään. Työt tilataan tilaajan aikataulun mukaisesti kirjallisella tilauksella. Töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti tilauksen yhteydessä. Työt on aloitettava ja saatettava loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Työtilaukset tehdään puitejärjestelyn mukaisessa toimitusjärjestyksessä. Työtilaus siirtyy järjestyksessä seuraavalle toimittajalle, mikäli tilausjärjestyksen mukaisella toimijalla ei ole kapasiteettia toteuttaa tilausta edellytetyllä aikataululla. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin 7.00 - 16.00. Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- eikä kahvitauko. Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus hankkii tarvitsemiaan sähköteknisiä töitä puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palvelun toimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Raahen kaupungin konserniyhtiöt ja säätiöt sekä Raahen koulutuskuntayhtymä ovat myös oikeutettuja hankkimaan sähköteknisiä töitä tämän puitejärjestelyn mukaisesti. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 11.2.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päätyy 27.2.2019 klo 12.00.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Byggnadsinstallationsarbeten. (45300000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2019 - 31.3.2022

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Ja
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
27.2.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka