«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Seinäjoen kaupunki : Tammikampus kansalaisopiston tilat IVU

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000722
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015579
Anbud 19.02.2019 klo 10.00 senast under adress:

https://bem.buildercom.net

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Seinäjoen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1928736-3
Postadress:PL 215 (Kirkkokatu 6)
Postnummer:60101
Ort:SEINÄJOKI
Land:Finland
Kontaktperson:Jari Lepistö
Telefon:+358 64162211
E-post:kk32@seinajoki.fi
Nuts-kod:Seinäjoki (K743)
Allmän adress: (URL)https://www.seinajoki.fi/
Upphandlarprofil: (URL)https://www.seinajoki.fi/

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6272

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://bem.buildercom.net
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tammikampus kansalaisopiston tilat IVU
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Seinäjoen kaupunki tilaajana pyytää ILMANVAIHTO urakkatarjoustanne kohteen muutostöistä piha-alueen toimenpiteineen.

Vanhan lääninsairaalan tiloissa sijainneisiin opetus- ja oheistiloihin tullaan muutosrakentamaan tiloja kansalaisopiston opetustiloiksi.

Rakennukset ovat osin kaavallisesti suojeltuja.

Muutosaluetta on suuruusluokaltaan 6500 kerrm2.

Töitä suoritetaan vaiheittain alueella. Osa tiloista/alueista on käytössä urakka-ajan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Seinäjoki (K743)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

keskuskatu 32; 60100 SEINÄJOKI

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

ILMANVAIHTO urakka.

Tarjoajat voivat rekisteröityä Hilma-/hankintailmoituksessa olevan linkin kautta tarjouspyyntöön tarjoajiksi projektipankkiin.

Rekisteröitymisen jälkeen tarjoajat saavat yksilöidyn linkin sähköpostitse, jota käyttämällä he voivat tutustua tarjousaineistoon ja jättää sähköisesti tarjouksen.

Tarjous on jätettävä riittävän ajoissa ennen määräajan umpeutumista, projektipankissa tarkennettuun tarjousten jättö osoitteeseen, pankin ohjeistuksen mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:12.4.2019 - 25.5.2020
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
19.2.2019 10:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:19.2.2019 10:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka