«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Sansia Oy : Kiinteistöissä (Sakky, Savonia) tehtävät rakennustekniset työt, sisältäen maalaustyöt (alue Pohjois-Savo)

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000718
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016695
Anbud 15.02.2019 klo 16.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=209277&tpk=2114c18f-0d81-4d33-a948-d79d32dff024

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Mika Eskelinen
Telefon:+358 447182919
E-post:mika.eskelinen@sansia.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.sansia.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=209277&tpk=2114c18f-0d81-4d33-a948-d79d32dff024
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisagentuuri

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kiinteistöissä (Sakky, Savonia) tehtävät rakennustekniset työt, sisältäen maalaustyöt (alue Pohjois-Savo)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme tarjousta Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n ja Savon koulutuskuntayhtymän (myöhemmin tilaaja) omistamissa kiinteistöissä tehtäviin rakennusteknisiin töihin. Työt pitävät sisällään rakennustekniset korjaustyöt sekä maalaus- ja tasoitetyöt. Työaika on lähtökohtaisesti arkisin 07 - 16 välillä. Kilpailutus jaetaan osiin eri kuntien kesken, Kuopio, Iisalmi, Varkaus ja Siilinjärvi omina kokonaisuuksina, johon kuhinkin valitaan kolme Toimijaa. Ei etusijajärjestystä. Koska tarvittavat työmäärät vaihtelevat suuresti vuosittain, tilaaja ei sitoudu työsuoritusten osalta kiinteään minimituntimäärään.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kuopio
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestely, alueena Kuopio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Iisalmi
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestely, alueena Iisalmi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Varkaus
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestely, alueena Varkaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siilinjärvi
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitejärjestely, alueena Siilinjärvi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.2.2019 16:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.5.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:16.2.2019 08:00
Plats: Kuopio

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 0295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 0295643314
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi/fi/
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka