«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunki : Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen liikuntalomapaikka

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000713
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016689
Anbud 11.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=215618&tpk=50fbcad3-b942-486c-8102-6f4d8561247f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:oskari.kivinen@hel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:oskari.kivinen@hel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=215618&tpk=50fbcad3-b942-486c-8102-6f4d8561247f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen liikuntalomapaikka
Referensnummer:
H004-19 / HEL 2019-000253
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fritids-, kultur- och sporttjänster. (92000000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Merkkipäivälahjoja myönnetään Helsingin kaupungilla seuraavissa tilanteissa: Helsingin kaupungin palvelussuhde 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta, syntymäpäivät 50 ja 60 vuotta sekä toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahja voi olla rahalahja, eettinen lahja, lahjaloma (ei 5 vuoden palvelussuhteesta kaupungilla) tai palkallinen vapaa. Lahjaloma sisältää yhden palkallisen vapaapäivän. Samat merkkipäivälahjat myönnetään koko Helsingin kaupungin henkilökunnalle kriteerien täyttyessä. Helsingin kaupungilla on lahjalomavaihtona kylpylä tai urheilukeskus. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kilpailuttaa lahjalomavaihtoehdoista Urheilukeskus. Hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna "ranskalaisena urakkana", jossa kattohinta on määritelty etukäteen. Yhden (1) lahjalomapaketin arvo on 280 euroa. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, Soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Merkkipäivälahjoja myönnetään Helsingin kaupungilla seuraavissa tilanteissa: Helsingin kaupungin palvelussuhde 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta, syntymäpäivät 50 ja 60 vuotta sekä toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahja voi olla rahalahja, eettinen lahja, lahjaloma (ei 5 vuoden palvelussuhteesta kaupungilla) tai palkallinen vapaa. Lahjaloma sisältää yhden palkallisen vapaapäivän. Samat merkkipäivälahjat myönnetään koko Helsingin kaupungin henkilökunnalle kriteerien täyttyessä. Helsingin kaupungilla on lahjalomavaihtona kylpylä tai urheilukeskus. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kilpailuttaa lahjalomavaihtoehdoista Urheilukeskus. Hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna "ranskalaisena urakkana", jossa kattohinta on määritelty etukäteen. Yhden (1) lahjalomapaketin arvo on 280 euroa. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 250 000 euroa. Arvo riippuu kuitenkin täysin siitä, minkä vaihtoehdon lahjansaaja valitsee neljästä eri merkkipäivälahjavaihtoehdosta. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään hankintamäärään. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, Soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 15.1.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Esitetty sopimuksen alkamispäivämäärä on arvio. Sopimuskausi alkaa osapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja kestää määräaikaisena 15.1.2021 saakka. Hankintaa voidaan jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 16.1.2021 – 15.1.2023. Optiokauden käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 1

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:11.2.2019 12:15

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka