«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu : Projektinjohtopalvelu, rakennuttaminen ja valvonta uudisrakentamiseen

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000711
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016670
Anbud 18.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=205543&tpk=1b2eb339-9cae-4b77-a96e-a9d417907a1e

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Nationellt registreringsnummer:08457224
Postadress:Asemantie 4
Postnummer:04200
Ort:Kerava
Land:Finland
Kontaktperson:Kilpailuttava yksikkö: Hankinta Taitoa
E-post:hankinnat@taitoa.fi
Nuts-kod:Kerava (K245)
Allmän adress: (URL)http://www.taitoa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/taitoa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=205543&tpk=1b2eb339-9cae-4b77-a96e-a9d417907a1e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Keravan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Projektinjohtopalvelu, rakennuttaminen ja valvonta uudisrakentamiseen
Referensnummer:
205543
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintakilpailun tarkoitus on saada kilpailutettua valvonta, rakennuttaminen ja projektinjohto uudisrakentamiseen. Hankintakilpailun perusteella perustetaan puitejärjestely, johon valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) toimittajaa. Hankintajärjestys määräytyy tämän kilpailutuksen tuloksen perusteella siten, että alle 50 000€:n arvoisiin hankkeisiin valitaan tämän kilpailutuksen perusteella parhaan tarjouksen tehnyt toimittaja. Toimittajan ollessa estynyt, valitaan seuraavaksi sijoittunut jne. Yli 50 000€:n arvoiset hankkeet kilpailutetaan erikseen minikilpailutuksella tämän kilpailutuksen perusteella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Sopimusaika 1.3.2019 - 1.3.2021 (+ optio 2 vuotta).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa hankkeista tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoituksella. Kielteinen päätös keskeyttää hankkeen. Hankkeen keskeytyessä maksetaan vain siihen astisista työsuoritteista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 1.3.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 1.3.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka