«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu : Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000710
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016675
Anbud 18.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=207476&tpk=b90cb088-107a-411e-8979-5de1a27cb184

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Nationellt registreringsnummer:08457224
Postadress:Asemantie 4
Postnummer:04200
Ort:Kerava
Land:Finland
Kontaktperson:Kilpailuttava yksikkö: Hankinta Taitoa
E-post:hankinnat@taitoa.fi
Nuts-kod:Kerava (K245)
Allmän adress: (URL)http://www.taitoa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/taitoa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=207476&tpk=b90cb088-107a-411e-8979-5de1a27cb184
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Keravan kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin
Referensnummer:
205543
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintakilpailun tarkoitus on saada kilpailutettua valvonta ja projektinjohto erilaisiin peruskorjaushankkeisiin. Hankintakilpailun perusteella perustetaan puitejärjestely, johon valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) toimittajaa. Hankintajärjestys määräytyy tämän kilpailutuksen tuloksen perusteella siten, että alle 50 000€:n arvoisiin hankkeisiin valitaan tämän kilpailutuksen perusteella osa-alueen parhaan tarjouksen tehnyt toimittaja. Toimittajan ollessa estynyt, valitaan seuraavaksi sijoittunut jne. Jos peruskorjaushanke edellyttää eri toimintojen kuten LVI, sähkö, rakenne, osuuksien johtoa ja/tai valvontaa, voidaan valita toimittajaksi se, jolta tilaaja saa kaikki vaaditut toiminnot (hankintajärjestyksessä ensimmäisenä). Yli 50 000€:n arvoiset hankkeet kilpailutetaan erikseen minikilpailutuksella tämän kilpailutuksen perusteella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Sopimusaika 1.3.2019 - 1.3.2021 (+ optio 2 vuotta).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Projektinjohtaja
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 1.3.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahd. optio 2 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvoja/rak.tek työt
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 1.3.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahd. optio 2 vuotta.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvoja /sähkötyöt
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 1.3.2021
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valvoja/LVI työt
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71530000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Kerava (K245)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Projektinjohtopalvelu ja valvonta erilaisiin peruskorjaushankkeisiin

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 1.3.2021
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 1.3.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka