«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Endoskopialaitteistojen hankinta

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000709
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015956
Anbud 18.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=213242&tpk=b318dd6b-5921-4d25-88cf-6cf192ca6d1f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0215978-7
Postadress:Keskussairaalantie 19
Postnummer:40620
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:tarjous@ksshp.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.ksshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ksshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=213242&tpk=b318dd6b-5921-4d25-88cf-6cf192ca6d1f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Endoskopialaitteistojen hankinta
Referensnummer:
48/2018/US
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Apparatur för endoskopi och endokirurgi. (33168000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjoustanne tässä hankintailmoituksessa kuvatuista leikkausendoskopialaitteistoista. Laitteistot sijoitetaan uuteen sairaala Novaan, jonka käyttöönotto on vuoden 2020 loppupuolella. Pääosa toimituksista ajoittuu siis vuoteen 2020, mutta nykyisen toiminnan ylläpitämiseksi ja koulutuksellisista syistä voidaan osa laitteistoista ottaa käyttöön jo nykyisessä sairaalassa kuluvan vuoden 2019 aikana.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan tavoitteena on yhtenäinen laitekanta, joka on mahdollisimman monikäyttöinen ja muuntojoustava. Leikkaustoiminta tulee keskittymään nykyisten kolmen yksikön sijasta yhteen yksikköön, jolloin tarvittavaa laitemäärää on tarkasteltu samanaikaisen toiminnan näkökulmasta. Leikkausosastolla tulee olemaan 24 leikkaussalia, joiden leikkauspään kattokeskukset varustetaan nostoadapterilla ja hissillä. Jokaiseen kattokeskukseen voidaan siten liittää tarvittaessa laitevaunu. Vastaava kattokeskusrakenne on toimenpideyksikön kuudessa fiberoskopiaa ja urologian skopiatoimintaa tekevässä salissa. Av -järjestelmäliityntöinä kattokeskuksissa on pelkästään Neutric optical conQuad (4K valmius) kuituliittimet ja kuvalähteet liitetään av-järjestelmään laitekohtaisen kuitumuuntimen avulla (enkooderi). Hankittavien uusien kuvalähteiden mukana tulee toimittajan hankkia laitteeseen sopiva kuituenkooderi sairaala NOVA:n av-järjestelmätoimittajalta läpilaskutusmallilla, eivätkä ne kuulu tämän tarjouspyynnön laajuuteen. Av-toimittaja vastaa järjestelmäänsä liitetyistä kuvansiirtoon tarvittavista aktiivilaitteista ja niiden keskinäisestä sopivuudesta ympäristöön sekä siitä, että kuvalähteen kuva välitetään muuttumattomana av-järjestelmän läpi. Kuitu-enkoodereissa on kuvan- ja äänisignaalin välitys. Endoskopialaitetoimittaja vastaa siitä, että toimitettujen lääkintälaitteiden kuva välittyy enkooderin kautta virheettä ja tallennustriggaus toimii moitteetta sairaalaan valitussa kuvanvälitysympäristössä. Hankittavien leikkausendoskopialaitteistojen alustavat määrät on esitetty hankinnan kohteen kriteerit- taulukossa. Toimittajia valitaan yksi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintayksikkö ei sitoudu määräarvioon. Hankittavien laitteistojen määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä tarjouspyynnössä on esitetty.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
18.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:18.2.2019 12:01

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka