«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Tampereen kaupunki : Vuoreksen yläkoulun teknisen työn tilojen varustaminen

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000705
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015952
Anbud 12.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=216778&tpk=ab6980b4-6b68-4530-a7c3-d9fdc598f782

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0211675-2
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Lauri Tiainen / Tuomi Logistiikka Oy
Telefon:+358 401960685
E-post:lauri.tiainen@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=216778&tpk=ab6980b4-6b68-4530-a7c3-d9fdc598f782
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vuoreksen yläkoulun teknisen työn tilojen varustaminen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För användning i skolan (FA03-2), För utbildning (FA01-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat kesällä 2019 valmistuvan Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kuumakäsittely
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För användning i skolan (FA03-2), För utbildning (FA01-6)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: kuumakäsittely.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pintakäsittely
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För användning i skolan (FA03-2), För utbildning (FA01-6)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: pintakäsittely.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pölytyö
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För användning i skolan (FA03-2), För utbildning (FA01-6)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: pölytyö.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Konesali
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: konesali.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Puutyö
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: puutyö.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Metallityö
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: metallityö.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kalusteet
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: kalusteet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Metallivarasto
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: metallivarasto.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Puuvarasto
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Verktygsmaskiner. (42600000-2), För utbildning (FA01-6), För användning i skolan (FA03-2)
II.2.3) Plats för utförande
Tampere (K837)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vuoreksen yläkoulun teknisen työn koneet ja laitteet: puuvarasto.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:5 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 226-516438
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
12.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.5.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:13.2.2019 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka