«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kotkan kaupunki : Siltojen erikoistarkastukset ja korjaussuunnittelu

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000678
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016658
Anbud 14.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=211650&tpk=65026f0e-30da-44fe-a492-8fc5e889a993

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kotkan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0160225-7
Postadress:PL 205
Postnummer:48101
Ort:Kotka
Land:Finland
Kontaktperson:hankintapäällikkö Mervi Veini
E-post:hankintasuunnittelu@kotka.fi
Nuts-kod:Kotka (K285)
Allmän adress: (URL)http://www.kotka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kotka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=211650&tpk=65026f0e-30da-44fe-a492-8fc5e889a993
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Siltojen erikoistarkastukset ja korjaussuunnittelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen (osaan): 1. Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät. 2. Korjaussuunnittelupalvelut, työnaikaisen suunnittelun palvelut, siltojen kantavuuslaskennat, vahventamissuunnittelupalvelut ja niihin liittyvät muut selvitykset sekä muut siltasuunnitteluun liittyvät erillistehtävät. Hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa per osa-alue. Osa-alueiden puitesopimustoimittajat valitaan tarjousvertailun perusteella syntyneellä edullisuusjärjestyksellä. Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1). Hankinta on jaettu osiin. Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Brobesiktning. (71631450-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kotka (K285)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeistusten mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Korjaussuunnittelupalvelut ja muut niihin liittyvät suunnittelupalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Kotka (K285)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Korjaussuunnittelupalvelut, työnaikaisen suunnittelun palvelut, siltojen kantavuuslaskennat, vahventamissuunnittelupalvelut ja niihin liittyvät muut selvitykset sekä muut siltasuunnitteluun liittyvät erillistehtävät voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeistusten mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 6

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:14.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka