«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko : Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000677
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017326

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:Tellervonkatu 5
Postnummer:40100
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Kontaktperson:Maritta lukkarinen
Telefon:+358 400635001
E-post:maritta.lukkarinen@evl.fi
Fax:+358 144499396
Nuts-kod:Jyväskylän seutu (S131)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskylanseurakunta.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin sekä omiin että vuokrattuihin tiloihin. Kohteet on lueteltu liitteessä 1. Siivouspalvelu sisältää palvelukuvauksien mukaiset ylläpito- ja perussiivouspalvelut.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Tarjouslomakkeen taulukoiden kaavojen korjaus Tarjouspyyntö muokattu niin, että osatarjoukset ovat mahdollisia. Sopimusohjelman kohta 10.1 aloituskokouksen ajankohta muutettu.

«« Tillbaka