«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy : Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000672
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015763

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy
Nationellt registreringsnummer:2379058-6
Postadress:Tallinnanaukio 1 A 4. krs
Postnummer:00930
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Reino Savolainen
Telefon:+358 957673811
E-post:hankinnat.ita@hekaoy.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hekaoy.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.hekaoy.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggnation av lägenheter. (45211341-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteina ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Idän alueen asuinkiinteistöt. Asuntoja yhteensä noin 10500 kpl. Vuosittain muuttoremontteja tehdään Heka Itä Oy:n alueella n. 500 kpl Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan yksikköhintojen perusteella. Lisäksi hankintayksikkö pienkilpailuttaa sopimuskumppaneiden kanssa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakorjauksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeen palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi ja se hylätään. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustöitä tuntiperusteisena työnä. Tilaaja ei sitoudu minimiostomäärään.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Kaupallinen asiakirja vertailuperusteet päivitetty

«« Tillbaka