«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Ympäristöhuoltopalvelut (jätehuolto)

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000669
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016656
Anbud 14.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=216903&tpk=91004cdf-8f61-4c93-a5b0-b24b61835904

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13, 3.krs
Postnummer:87100
Ort:Kajaani
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://sote.kainuu.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kainuu

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kainuu?id=216903&tpk=91004cdf-8f61-4c93-a5b0-b24b61835904
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveystoimiala

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ympäristöhuoltopalvelut (jätehuolto)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avfallshantering. (90510000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia kuntayhtymän ympäristöhuoltopalvelujen (jätehuollon) järjestämisestä. Jätehuollossa toteutetaan 1.1.2019 voimaan tulleita jätehuollon määräyksiä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä. Hankinta koskee jätehuoltoa Kainuun soten kolmesta kiinteistöstä, joissa on omat jätehuoltopisteet. Jätehuoltopisteet sijaitsevat Kajaanin alueella osoitteissa: - Kainuun keskussairaala, Sotkamontie 13 - Kuusanmäen palvelukeskus, Pöllyvaarantie 3 - Entinen Salmijärven sairaala, Salmijärventie 300. Tämä tarjouspyyntö tarkoittaa jätteiden ja kierrätykseen tai hyödynnettäväksi menevien jätteiden keräämistä ja kuljettamista Kainuun sote kuntayhtymän kiinteistöiltä ympäristö- ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sopimuskausi 1.6.2019 - 31.12.2021 ja optio 1.1.2022 - 31.12.2023.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 225000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia kuntayhtymän ympäristöhuoltopalvelujen (jätehuollon) järjestämisestä. Jätehuollossa toteutetaan 1.1.2019 voimaan tulleita jätehuollon määräyksiä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä. Hankinta koskee jätehuoltoa Kainuun soten kolmesta kiinteistöstä, joissa on omat jätehuoltopisteet. Jätehuoltopisteet sijaitsevat Kajaanin alueella osoitteissa: - Kainuun keskussairaala, Sotkamontie 13 - Kuusanmäen palvelukeskus, Pöllyvaarantie 3 - Entinen Salmijärven sairaala, Salmijärventie 300. Tämä tarjouspyyntö tarkoittaa jätteiden ja kierrätykseen tai hyödynnettäväksi menevien jätteiden keräämistä ja kuljettamista Kainuun sote kuntayhtymän kiinteistöiltä ympäristö- ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sopimuskausi 1.6.2019 - 31.12.2021 ja optio 1.1.2022 - 31.12.2023.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
225000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:30 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiovaraus 1 + 1 vuodelle.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
14.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.6.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.2.2019 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019
«« Tillbaka