«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000660
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017391

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:Valtakatu 12 B
Postnummer:28100
Ort:Pori
Land:Finland
Kontaktperson:Tarjouspalvelu.fi/Satakunnan ELY-keskus
Telefon:+358 295022087
E-post:raili.akerstrom@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Valtion Viranomainen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa huomioidaan vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Satakunnan palvelualojen yhteishankintakoulutus - puitehankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa Koulutuskuvauksessa (Liite1). Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan kokonaisarvo on arvio. Koulutusten hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Yhteishankintojen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti työmarkkinatilanne ja työnantajien tarve a) kouluttaa uusia työntekijöitä, b) lisätä olemassa olevan henkilöstön osaamista vastaamaan uusia ammattitaitovaatimuksia c) kouluttaa irtisanottuja ja/lomautettuja henkilöitä. Satakunnan ELY-keskus varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan siitä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Satakunta (FI196)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Satakunta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Yhteishankintakoulutusten kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Kyseessä on yrityskohtaisesti räätälöitävä koulutuspalvelu työnantajille. Koulutuksen sisältöjä eikä koulutusten kestoa ei voida määritellä etukäteen. Kukin koulutus suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä työnantajan, kouluttajan ja ELY-keskuksen kanssa. Palvelutuotteet ovat: RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus. Eniten kysytty palvelutuote Satakunnassa on RekryKoulutus. Näitä hankittiin v. 2017 lähes 200 hlölle. Satakunnassa palvelualojen yhteishankitakoulutuksia on kohdentunut viime vuosina mm. sosiaali- ja terveysaloille, kaupan ja myynnin aloille, toimistoaloille ja ravintola-aloille. Palveluntuottajia pyydetään tarjouspyynnön (kohtaan 11) ruksaamaan ne koulutusalat, joita tarjoavat. Kaikki palvelutuotteet (Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus) tulee tarjota samalla yksikköhinnalla. Koulutuksissa ei ole mahdollista suorittaa tutkintoja, eikä tutkintojen osia (Koulutusreformi 2018).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 165-377440

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
10/P/2019
Benämning på upphandlingen:
Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:12
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:4
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:12
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aiko Academy =y
Nationellt registreringsnummer:2659325-4
Postadress:Ratakatu 36
Postnummer:38210
Ort:SASTAMALA
Land:Finland
Telefon:+358 446652215
E-post:sami.pekonen@sasky.fi
Nuts-kod:Satakunta (FI196)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:500000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Värde exkl. moms:150000.00
Andel:25 %
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Koulutuspalvelun tuottaja esimerkiksi alihankkii yrityksiltä työssäoppimisen ohjausta tai muilta palvelutuottajilta kouluttajia aiheisiin, joita ei itse hallitse.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Optiovaraus kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen allekirjoituksesta (hankintalaki 1397/2016, 41 §)

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka