«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 1

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000658
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015731

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon Asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:1565281-0
Postadress:Upseerinkatu 3 B
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
Kontaktperson:Heikki Taivainen
Telefon:+358 93544500
E-post:heikki.taivainen@espoonasunnot.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoonasunnot.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Byggnation av flerfamiljshus. (45211340-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Kohde on yhden ara-korkotukilainoitetun kerrostalon rakentaminen Espooseen Leppävaaraan tontille 51345/1 kokonaisurakkana. Huoneistoala on 5800,5 m2 sekä liiketila 44 m2, asuntoja yhteensä 117.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 12787527 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Espoossa Leppävaarassa korttelissa 51345/1.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kohde kysytään kokonaisurakkana sisältäen rakenne-, lvi-, sähkö- ja automaatiotytöt, joten tarjoajilla tulee olla siihen edellytykset ja valmiudet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kohde kysytään kokonaisurakkana sisältäen rakenne-, lvi-, sähkö- ja automaatiotytöt, joten tarjoajilla tulee olla siihen edellytykset ja valmiudet.Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 095-214780

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 1

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.11.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Lujatalo Oy
Nationellt registreringsnummer:0172688-2
Postadress:Sokerilinnantie 11 B
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
E-post:samuli.valkama@luja.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Internetadress:www.luja.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:12787527 EUR
Kontraktets/delens totala värde:12787527 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka