«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : KESKEYTYSILMOITUS Sälekaihtimet Sairaala Novaan

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000656
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016267

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationellt registreringsnummer:0215978-7
Postadress:Keskussairaalantie 19
Postnummer:40620
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:tarjous@ksshp.fi
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Allmän adress: (URL)http://www.ksshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunta tai kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sälekaihtimet Sairaala Novaan
Referensnummer:
36/2018/US/2
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Persienner. (39515430-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjesti tarjouskilpailun Sairaala Novan sekä pysäköintitalon tuotantokeittiön sälekaihtimien toimittamisesta ja paikalleen asentamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailussa jätettiin määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Annetut tarjoukset olivat niin monelta osin puutteellisia, ettei niistä pystynyt pyytämään täsmennystä ilman, että se olisi johtanut hankinnan tai tarjousten olennaisten osien muuttumiseen, tarjoajien syrjimiseen tai kilpailun vääristymiseen. Tarjouskilpailu päätettiin keskeyttää.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri järjesti tarjouskilpailun Sairaala Novan sekä pysäköintitalon tuotantokeittiön sälekaihtimien toimittamisesta ja paikalleen asentamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu0
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

Påskyndat förfarande

Motivering:

Hankintayksikkö järjesti aikaisemmin tarjouskilpailun sälekaihtimista, mihin ei saatu yhtään tarjousta. Jotta Sairaala Novan rakennusurakan asettama asennusaikataulu olisi ollut mahdollinen toteuttaa, käytettiin uudessa tarjouskilpailussa nopeutettua avointa menettelyä.

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 228-521097

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Sälekaihtimet Sairaala Novaan

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjouskilpailussa ei saatu määräaikaan mennessä yhtään tarjouspyynnön pakolliset vaatimukset täyttävää tarjousta. Hankintamenettely keskeytetään.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:tarjous@ksshp.fi
Internetadress:http://www.ksshp.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka