«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Väylävirasto : Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000655
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017558
Anbud 15.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=216776&tpk=a7069cf6-81b7-49c4-9039-947ee6ba8c89

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Kristian Granlund
Telefon:+358 295343000
E-post:kristian.granlund@vayla.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=216776&tpk=a7069cf6-81b7-49c4-9039-947ee6ba8c89
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
Referensnummer:
VÄYLÄ/94/02.01.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:10 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Toimeksiannon voimassaoloaika on tilauksen allekirjoittamisen jälkeen jäljellä oleva kalenterivuosi 2019 ja optiona kalenterivuosi 2020. Tilaaja päättää option lunastuksesta 3kk ennentoimeksiannon päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Spurplan releryhmien korjaus ja huolto 2019
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning. (50220000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjous koskee Siemens SpDrS60 releryhmien huolto- ja korjaustoimintaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:10 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Toimeksiannon voimassaoloaika on tilauksen allekirjoittamisen jälkeen jäljellä oleva kalenterivuosi 2019 ja optiona kalenterivuosi 2020. Tilaaja päättää option lunastuksesta 3kk ennen toimeksiannon päättymistä.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

HILMA-OHJE: "Ehdokkaan tai tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet "Soveltuvuusvaa-timukset" ja "ESPD-lomake" , jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3 ilmoitetusta verkko-osoitteesta."

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka