«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Hansel Oy : Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000648
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017149

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konsulttjänster för säkerhet. (79417000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitesopimuksen hankinnan kohteena ovat toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Puitesopimuksen hankinnan kohteena ovat toimitilaturvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitilaturvallisuuteen liittyviksi järjestelmiksi luetaan tässä yhteydessä erityisesti kameravalvonta-, rikosilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmät, mutta niitä voivat olla myös mm. paloilmoitin-, äänievakuointi-, lukitus-, äänievakuointi-, ryöstöilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmät sekä erilaiset rakenteelliset suojaukset.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Asiantuntijan kokemusvuodet6
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Asiantuntijan laskutetut henkilötyöpäivät12
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Asiantuntija erityisosaaminen3.6
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Asiakaskohtainen sopimus voi olla voimassa enintään kuusi (6) kuukautta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakaskohtaiseen sopimukseen sovelletaan tämän puitesopimuksen ehtoja asiakaskohtaisen sopimuksen päättymiseen saakka, kuitenkin niin että keskeneräisten toimeksiantojen loppuunsaattaminen on mahdollista sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 151-347178

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ahertava Oy
Nationellt registreringsnummer:2828956-3
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Insinööritoimisto J. Markkanen Oy
Nationellt registreringsnummer:0730931-8
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Seclion Oy
Nationellt registreringsnummer:2587119-5
Ort:Vantaa
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Securitas Oy
Nationellt registreringsnummer:1773518-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:10
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Teleconsulto Tsutsunen Oy
Nationellt registreringsnummer:1063805-9
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hansel Oy
Postadress:PL 1386
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Internetadress:https://www.hansel.fi/
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka