«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Jyväskylän kaupunki : Kortepohjan päiväkotikoulun rakennuttaminen ja valvonta

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000641
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016665
Anbudsansökningar 15.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=217461&tpk=df5beb7e-3578-4a31-97a7-ee3e023d2bdd

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Kilpisenkatu 1
Postnummer:40101
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Kontaktperson:Väinö Tuononen
Telefon:+358 405884283
E-post:vaino.tuononen@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

I.3) Kommunikation

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=217461&tpk=df5beb7e-3578-4a31-97a7-ee3e023d2bdd
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kortepohjan päiväkotikoulun rakennuttaminen ja valvonta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten. (71500000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta sisältää Kortepohjan päiväkotikoulun uudisrakennuksen rakennuttamisen ja valvonnan sekä tontilla olevan vanhan kiinteistön purkutyön rakennuttamisen ja valvonnan. Työmaavalvontaan sisältyy myös talotekninen valvonta. Rakennuttajakonsultti toimii myös tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina. Kortepohjan päiväkotikoulu rakennetaan vanhan koulun tontille. Tontti sijaitsee Tuomiojärvenrannan ja Kartanokujan risteyksessä, Tuomiojärven rantamaisemassa. Tontilla oleva vanha kiinteistö puretaan alkuvuodesta 2020. Uudisrakennuksen alustava rakentamisen aikataulu on kesä 2020 - talvi 2021/2022. Kohteesta valmistuu kaksi hankesuunnitelmaa (betonirakenteinen versio ja puuranteinen versio) keväällä 2019. Tilaajan päätettyä toteutusversiosta, suunnittelu jatkuu ja urakkalaskenta alustavasti keväällä 2020. Kohteelle on varattu investointiohjelmassa 15 milj. € alv 0%. Alustavan huonetilaohjelman mukainen koko on 5600 hym2.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jyväskylä

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta sisältää Kortepohjan päiväkotikoulun uudisrakennuksen rakennuttamisen ja valvonnan sekä tontilla olevan vanhan kiinteistön purkutyön rakennuttamisen ja valvonnan. Työmaavalvontaan sisältyy myös talotekninen valvonta. Rakennuttajakonsultti toimii myös tilaajan työturvallisuuskoordinaattorina. Kortepohjan päiväkotikoulu rakennetaan vanhan koulun tontille. Tontti sijaitsee Tuomiojärvenrannan ja Kartanokujan risteyksessä, Tuomiojärven rantamaisemassa. Tontilla oleva vanha kiinteistö puretaan alkuvuodesta 2020. Uudisrakennuksen alustava rakentamisen aikataulu on kesä 2020 - talvi 2021/2022. Kohteesta valmistuu kaksi hankesuunnitelmaa (betonirakenteinen versio ja puuranteinen versio) keväällä 2019. Tilaajan päätettyä toteutusversiosta, suunnittelu jatkuu ja urakkalaskenta alustavasti keväällä 2020. Kohteelle on varattu investointiohjelmassa 15 milj. € alv 0%. Alustavan huonetilaohjelman mukainen koko on 5600 hym2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 - 29.12.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
eller planerat lägsta antal:3
och högsta antal:5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Rajoitetulla kilpailumenettelyllä varmistetaan, että tarjouksen tekijöillä on riittävä osaaminen ja riittävät resurssit vaativan hankkeen toteuttamiseen.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka