«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tietoliikennepalvelut

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000638
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017323

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0679480-9
Postadress:Kajaanintie 50
Postnummer:90029
Ort:OYS
Land:Finland
Kontaktperson:Jaakko Määttä
Telefon:+358 405045225
E-post:jaakko.maatta@ppshp.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.ppshp.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietoliikennepalvelut
Referensnummer:
30182
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Telefon- och dataöverföring. (64210000-1), För globala nät (WAN) (JA14-0), För lokala nät (LAN) (JA13-7), För Internet (JA10-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muodostama hankintarengas hakee puitesopimuskumppaneita tietoliikennepalveluiden tuottamiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankintarenkaan jäsenet hankkivat kilpailutettavista puitesopimuksista tietoliikenteeseen liittyviä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. Katso LIITE 1 Hankinnan kuvaus

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Osoitetiedossa oli puutteita joiden takia alla olevia liitteitä on muokattu. LIITE 5 Hintaliite LIITE 16 POP maakunnan liittymät LIITE 17 Pohjoisen, keskisen ja eteläisen alueen liittymät Korjatut tiedot on merkitty liitteisiin punaisella.

«« Tillbaka