«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Porvoon kaupunki : Porvoon kaupungin tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000636
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016654
Anbud 15.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=185108&tpk=fdf054c7-622e-44ab-bd87-8ff8acb0bdca

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Porvoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1061512-1
Postadress:Raatihuoneenkatu 9
Postnummer:06100
Ort:Porvoo
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Juvonen
Telefon:+358 407522998
E-post:tarja.juvonen@porvoo.fi
Nuts-kod:Porvoo (K638)
Allmän adress: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=185108&tpk=fdf054c7-622e-44ab-bd87-8ff8acb0bdca
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunta
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Porvoon kaupungin tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuspalvelut niille oppilaille, jotka eivät voi käyttää joukkoliikenteen linja-autoja koulumatkoillaan, tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2022 + yhden (1) vuoden optio ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023. Hankittava palvelu sisältää vuosittaisen reittien ja aikataulujen suunnittelun, aikatauluista tiedottamisen mm. oppilaiden huoltajille tarvittavine päivityksineen ja varsinaisen kuljetuksen sisältäen myös oppilaiden apuvälineiden kuten pyörätuoli sekä koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden esim. sukset, luistimet, pulkka kuljettamisen. Lukuvuonna 2018 - 2019 koulukuljetusoikeutettuja perusopetuksen oppilaita on yhteensä n. 1 230. Heistä noin 180 oppilasta käyttää koulumatkoillaan pelkästään tilausliikennettä ja n. 250 oppilaista on oikeutettuja käyttämään joukkoliikennettä täydentävää tilausliikennettä tarpeen mukaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
A
Del nr:
1 - 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Porvoo (K638)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

1 - Epoon koulu ja Epoon päiväkoti - lisäkuljetukset Ylike-Sannainen-Ylike (Linnajoen koulu ja Lyceiparkens skola) 2 - Grännäs skola - lisäkuljetukset Pellinge-Tirmo/Grännäs skola-Pellinge (Epoon koulu, Grännäs skola, Linnajoen koulu, Lyveiparkens skola) 3 - Ilolan koulu, Sannäs skola, Puistopäiväkoti ja Äppelgårdens daghem - lisäkuljetukset Sikilä-Ilola-Sikilä, Kalax ja Järvikylä (Keskuskoulu, Lyveiparkens skola, Linnajoen koulu)

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu20
Pris 80
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio lukukaudelle 2022-2023.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
B
Del nr:
2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Porvoo (K638)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

B4 Albert Edelfeltin koulu pienluokat INVA (sekä mahdollisesti inva-kuljetus Valteri-koulu Ruskis Helsinki) B5 Albert Edelfeltin koulu pienluokat B6 Tolkis skola, Tolkkisten koulu, Peipon koulu, Hamarin koulu, Gammelbackan päiväkoti ja Päiväkoti Metsätähti B7 Keskuskoulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Lyceiparkens skola, Linnajoen koulu, Kevättuulen päiväkoti ja Vårvindens daghem Lisäkuljetukset: Londböle/Kroksnäs-Vessööntie-Londböle/Kroksnäs (Keskuskoulu, Kevätkummun koulu, Vårberga skola, Linnajoen koulu ja Lyceiparkens skola) B8 Kvarnbackens skola, Huhtisen koulu, Kuutamopolun päiväkoti ja Sagobackens daghem

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu20
Pris 80
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio lukukaudelle 2022-2023.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
C
Del nr:
3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Porvoo (K638)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

C9 Tuorilan koulu, Kerkkoon koulu, Pohjois-Porvoon koulu, Kaarenkylän päiväkodin esiopetus Tuorilan koulu (2020 alkaen Kerkkoon koulu) Lisäkuljetukset: Mäntsäläntien ylityksen osalta (Pääskytien koulu, Strömborgska skolan) C10 Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Strömborgska skolan (syyslukukausi 2019 kahdessa osoitteessa) Lisäkuljetukset: Hax/Uuden-Saksalan tie-Saksalantie-Hax/Uuden-Saksalan tie, Fallaksentie - Kuninkaantie/Hinthaara C11 Hinthaaran koulu + 1 Porvoo-Hinthaara INVA, Hindhår skola, Hinthaaran päiväkoti ja Kulloon koulu, Kullo skola ja esiopetus

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu20
Pris 80
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:36 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio lukukaudelle 2022-2023.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 189-427147
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.2.2019 12:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

1/2023

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka