«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Valkeakosken kaupunki : Työterveyspalvelut

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000628
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017387

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valkeakosken kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0157568-2
Postadress:Sääksmäentie 2
Postnummer:37600
Ort:Valkeakoski
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomo Hemminki
Telefon:+358 403357433
E-post:tuomo.hemminki@valkeakoski.fi
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Allmän adress: (URL)http://www.valkeakoski.fi/portal/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Työterveyspalvelut Valkeakosken kaupungin henkilökunnalle sekä kaupungin järjestämisvastuun piirissä olevien yritysten työterveyspalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 839583.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Valkeakoski (K908)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Työterveyspalvelut Valkeakosken kaupungin henkilökunnalle sekä kaupungin järjestämisvastuun piirissä olevien yritysten työterveyspalvelut.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 191-432606

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20.12.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Terveystalo Oy
Nationellt registreringsnummer:1093863-3
Postadress:Jaakonkatu 3
Postnummer:00100
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 405123699
E-post:toni.siiskonen@terveystalo.com
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Internetadress:http://www.valkeakoski.fi/
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:839583.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:839583.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka