«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Istekki Oy : ICT lähitukipalvelut

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000627
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017325

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Istekki Oy
Nationellt registreringsnummer:2292633-0
Postadress:PL 2000
Postnummer:70601
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Matias Epelä
Telefon:+358 444341311
E-post:matias.epela@istekki.fi
Fax:+358 176180999
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.istekki.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT lähitukipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

ICT lähitukipalvelut

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Väärä Tietoturvasopimusliite on korvattu oikealla liitteellä.

«« Tillbaka