«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Yksilökohtaisten asumispalveluiden hankinta Koivukaarre -yksikkö

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000618
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-017359

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13
Postnummer:87100
Ort:KAJAANI
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://sote.kainuu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveystoimiala

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Yksilökohtaisten asumispalveluiden hankinta Koivukaarre -yksikkö
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vammaispalvelulain mukaisten asumispalvelujen hankinta ajalla 1.1.2019 - 28.2.2021, jossa palveluntuottajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta ja erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- ja asiakassuhteen turvaamiseksi.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 646000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Asumispalveluiden hankinta
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sosiaalihuoltolain (2

02/2014) § 21 tarkoitettujen asumispalvelujen hankinta palveluntuottajan ylläpitämässä toimintayksikössä.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:72600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre -yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:73600 EUR

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
8
Benämning på upphandlingen:
Vpl asumispalvelut 28.2.2021 saakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
7.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Betanian lastenkodin säätiö Koivukaarre-yksikkö
Nationellt registreringsnummer:0189900-3
Ort:Suomussalmi
Land:Finland
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:131650 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.1.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Kyseessä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta, jossa tarjouskilpailun järjestäminen tai palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Asiakkaat ovat asuneet toimintayksikössä keskimäärin kahdeksan (8) vuotta.

«« Tillbaka