«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Apuvälineteknikon palvelut/apuvälineet

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000611
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015943
Anbud 15.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna?id=128763&tpk=5ee8d2b7-6cc1-48da-91f5-7949c5084659

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0215925-0
Postadress:PL 111
Postnummer:57120
Ort:Savonlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Sirpa Vuohensalo
Telefon:+358 444174983
E-post:sirpa.vuohensalo@savonlinna.fi
Nuts-kod:Savonlinnan seutu (S103)
Allmän adress: (URL)http://www.sosteri.fi

I.3) Kommunikation

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna?id=128763&tpk=5ee8d2b7-6cc1-48da-91f5-7949c5084659
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Apuvälineteknikon palvelut/apuvälineet
Referensnummer:
37/02.08.00.00/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Ortopediska hjälpmedel. (33183000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle hankittavat apuvälineteknikon palvelut/apuvälineet. Sopimuskausi alkaa 1.5.2019, jatkuen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena kuuden (6) kuukauden sopijaosapuolten molemminpuolisella irtisanomisajalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Savonlinnan seutu (S103)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle hankittavat apuvälineteknikon palvelut/apuvälineet. Palvelu hankitaan kokonaishankintana ja hankinnassa valitaan yksi (1) kokonaisvaltainen palveluntuottaja.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se vaikeuttaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon koordinointia ja toteuttamista.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.8.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka