«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologiset kuntoutukset ajalle 1.3.2019-28.2.2021, optiot 1+1 v.

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000602
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016642
Anbud 11.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://palse.fi

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0679480-9
Postadress:PL 700
Postnummer:90029
Ort:OYS
Land:Finland
Kontaktperson:Sirpa Teivainen
Telefon:+358 401261933
E-post:sirpa.teivainen@ppshp.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)https://palse.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.ppshp.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://palse.fi

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://palse.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologiset kuntoutukset ajalle 1.3.2019-28.2.2021, optiot 1+1 v.
Referensnummer:
41558
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologiset kuntoutukset ostopalveluna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja yhteishankintarenkaan yksiköille:

Kempeleen kunta

Kuusamon kaupunki

Limingan kunta

Muhoksen kunta

Oulaisten kaupunki

Oulunkaarten kuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tyrnävän kunta

Ajalle 1.3.2019 - 28.2.2021, optiot 1 + 1 v.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lääkinnällisen kuntoutuksen neuropsykologiset kuntoutukset ajalle 1.3.2019-28.2-2021, optiot 1+1 v. Pohjois-Pohjanmaan shp:n ky:lle ja yhteishankintarenkaan yksikölle:

Kempeleen kunta

Kuusamon kaupunki

Limingan kunta

Oulaisten kaupunki

Oulunkaaren kuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tyrnävän kunta

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.3.2019 - 28.2.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdolliset optiot:

1.3.2021-28.2.2022

1.3.2022-28.2.2023

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdolliset optiot:

1.3.2021-28.2.2022

1.3.2022-28.2.2023

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 10

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
11.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:11.2.2019 12:15
Plats: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
https://palse.fi
«« Tillbaka