«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
KuntaPro Oy : Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut

10.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000597
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 008-014275

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:KuntaPro Oy
Nationellt registreringsnummer:2332823-6
Postadress:Arvi Kariston katu 1 b
Postnummer:13100
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Tero Niemistö
Telefon:+358 505954811
E-post:tero.niemisto@kuntapro.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://kuntapro.fi/palvelut/ulkoistuspalvelut/hankinta-ja-kilpailutus/

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Diverse hälsovård. (85140000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintayksikkö pyytää tällä tietopyynnöllä erilaisia henkilö- ja hoitajakutsuratkaisujen ja/tai järjestelmien tarjoajia toimittamaan KuntaPro Oy:n hankintayksikölle lyhyen esittelyn yrityksestä, sen toiminnasta sekä tarjoamista ratkaisuistaan / palveluistaan julkisille tai yksityisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Tarjoajan tulee toimittaa esittelynsä kirjallisesti sähköpostilla, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint tms.) tai Adobe PDF -muotoisena KuntaPro Oy:n hankintayksikölle: tero.niemisto@kuntapro.fi Huom! Hankintayksiköllä on käytössä Microsoft Windows -käyttöliittymä, joten Apple Mac -käyttäjien laatimat PDF-tiedostot eivät välttämättä avaudu tai näy oikein Windowsilla avattuna. Tarjoajan tulee varmistaa itse esittelynsä dokumentaation oikeellisuus. Esityksien perusteella KuntaPro Oy:n hankintayksikkö mahdollisesti kutsuu tarjoajan tarkempaan tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelu järjestetään Hämeenlinnassa eikä siitä makseta tarjoajille korvausta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Kommunal hälso- och sjukvård. (85323000-9)
Patientövervakningssystem. (33195000-3)
Övervakningssystem för fjärrmätning. (32441100-7)
Larmövervakningstjänster. (79711000-1)
Installation av larmsystem och antenner. (45312000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kanta-Häme

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tietopyynnön kohteena ovat erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilö- ja hoitajakutsuratkaisut, mm. avoimeen ja tuettuun palveluasumiseen, sairaalan vuodeosastolle, terveydenhuollon eri osa-alueille kuten esim. ensiapuun, poliklinikalle sekä laboratorioon. Hoitajakutsuratkaisujen lisäksi hankinnassa halutaan huomioida laitoshoidossa tai kodinomaisessa hoidossa olevan henkilön turvallisuus mm. poistumishälytyksillä ja mahdollisella GPS- tms. seurannalla. Hankintayksikkö toivoo tietopyynnöllä yhteydenottoja tarjoajilta, joilla on kyvykkyys toimittaa liikkuvalle hoito- ja hoivahenkilöstölle, vuodeosastoille sekä asiakas- ja potilaskäyttöön tarkoitettuja luotettavia henkilökutsuratkaisuja. Hoitajakutsuratkaisua voidaan laajentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallinnalla, jolloin ratkaisun/järjestelmän tulee välittää monipuolista tietoa keskitetysti (esim. potilaan, laboratorion, hoitajien, lääkehuollon, vartijoiden, lääkintä- ja potilasvalvontalaitteiden yms. välillä).

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Lisätietoja tietopyyntöön liittyen antaa KuntaPro Oy:n hankintayksikkö. Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: tero.niemisto@kuntapro.fi

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tarjoajan tulee huomioida, että kirjallista materiaalia hankintayksikölle sähköpostilla lähettäessä, viestin koko saa olla enintään 20 megatavua. Tarvittaessa tarjoaja voi lähettää materiaalin ja viestin useammassa osassa, tai vaihtoehtoisesti toimittaa hankintayksikölle linkin, josta tarjoajan materiaalin voi ladata ilman erillistä tunnistautumista.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019
«« Tillbaka