«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Natiivikuvauslaitteisto

12.01.2019 12:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000593
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 010-018780

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0679480-9
Postadress:Kajaanintie 50
Postnummer:90029
Ort:OYS
Land:Finland
Kontaktperson:Outi Palukka
Telefon:+358 83154199
E-post:outi.palukka@ppshp.fi
Nuts-kod:Oulun seutu (S171)
Allmän adress: (URL)http://www.ppshp.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Natiivikuvauslaitteisto
Referensnummer:
213343
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling. (33110000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Natiivikuvauslaitteisto Oulaskankaan sairaalaan. Kilpailutus on ehdollinen ja hankinta tehdään mikäli määrärahat myönnetään.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Tarjouspyyntöön lisätään liite.

«« Tillbaka