«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : Haavi-kortteli, Laatoitusurakka

11.01.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000584
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-015550
Anbud 29.01.2019 klo 12.00 senast under adress:
Haahtela-rakennuttaminen Oy
Helsinki

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 2000
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:helena.koski@att.hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.att.hel.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Nationellt registreringsnummer:0616996-6
Postadress:Bulevardi 16B
Postnummer:00120
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jari PItkänen
Telefon:+358 201101200
E-post:jari.pitkanen@haahtela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.haahtela.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till följande adress:

Officiellt namn:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:jari.pitkanen@haahtela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)www.haahtela.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Haavi-kortteli, Laatoitusurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Haavi-korttelin yksikköhintainen laatoitusurakka. Hanke sisältää 136 kpl asuntoja, 4 kpl liiketiloja, päivätoimintakeskuksen ja autohallin. Hankkeen laajuus on 16 000 brm2.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Haavi-korttelin yksikköhintainen laatoitusurakka. Hanke sisältää 136 kpl asuntoja, 4 kpl liiketiloja, päivätoimintakeskuksen ja autohallin. Hankkeen laajuus on 16 000 brm2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 - 1.8.2020
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): ja
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyynnön mukaan.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 018-036232
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
29.1.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:29.1.2019 15:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.1.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=28277
«« Tillbaka