«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy : Siivouspalvelu

08.01.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000388
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 006-009552
Anbud 08.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=216146&tpk=1ecdef02-3b5c-4172-98cc-327795d3a349

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Nationellt registreringsnummer:2472908-2
Postadress:Patteristonkatu 3 D
Postnummer:50100
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Satu Sirkiä
Telefon:+358 408686439
E-post:satu.sirkia@xamk.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.xamk.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/xamk

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=216146&tpk=1ecdef02-3b5c-4172-98cc-327795d3a349
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kuntien omistama osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Siivouspalvelu
Referensnummer:
12/02.06.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) pyytää tarjousta siivouspalvelun hankinnasta. Siivouspalvelu koostuu Xamkin Kouvolan ja Kotkan kampusalueiden kiinteistöjen: 1. Siivouksesta ja 2. Iltavahtimestarin tehtävistä. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelunkuvaus.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1500000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kontorsstädning. (90919200-4)
Städning av skolor. (90919300-5)
II.2.3) Plats för utförande
Kymenlaakso (FI1C4)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kotka ja Kouvola

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

1. Siivouspalveluun sisältyy seuraavien Xamkin tilojen siivous (tilojen pohjapiirrokset ovat tarjouspyynnön liitteinä): - Taidetalo, Maneesitie 4, Kasarminmäki, Kouvola - Meduusastudio, Rykmentintie 4, Kasarminmäki, Kouvola - Kirjasto, Paraatikenttä 6, Kasarminmäki, Kouvola - Paja, Kuuselankatu 1, Kasarminmäki, Kouvola - Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka 2. Iltavahtimestarin tehtävä koskee Metsolan koulurakennusta Kotkassa. Kohteissa järjestetään tutustumiskierrokset seuraavasti: - Kotkan kampus (Pääskysentie 1) 23.1. klo 9.30-11.30 ja - Kouvolan kampus (Paraatikenttä 7) 23.1. klo 13.30-15.30. Tutustumiskierroksille voi tulla mukaan ilmoittautumatta. Tutustumiskierrokset alkavat kampusten pääsisäänkäynneiltä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 - 31.3.2023
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuskauden jälkeen tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiolla. Mahdollinen optio otetaan käyttöön vuodeksi kerrallaan.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi kerrallaan. Tilaaja tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen. Optiokaudet ovat 1.4.2023-31.3.2024 ja 1.4.2024-31.3.2025. Tilaaja ilmoittaa ensimmäisen option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja toisen option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Mikäli optiokautta ei oteta käyttöön, sopimuskausi päättyy määräaikaisena ilman erillistä irtisanomista. Xamk siirtää kampuksensa Kotkan Metsolasta uudisrakennukseen Kotkan Kantasatamaan tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2023 aikana. Siivouspalvelusopimus päättyy uuden kampuksen toiminnan käynnistymiseen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
8.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30.4.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:8.2.2019 12:15

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2/2023

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
7.1.2019
«« Tillbaka