«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Åbo Akademi : Intranetin toteuttaminen Office 365 -alustalle

07.01.2019 09:56
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000302

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Åbo Akademi
FO-nummer 0246312-1
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Thurid Eriksson
Kontaktpersoner Thurid Eriksson
Gatuadress Domkyrkotorget 3
Postnummer 20500
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358400534430
E-postadress mats.ekebom@abo.fi
Webbadress (URL) http://www.abo.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=216577&tpk=3719cf20-c96c-490c-a4cb-4474c77ad193
Typ av upphandlande enhet
Annat förfarande: Yliopisto
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Intranetin toteuttaminen Office 365 -alustalle
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
216577
Kort beskrivning av upphandlingen

Åbo Akademi pyytää tarjousta uuden viestinnällisen intranetin suunnittelusta, toteutuksesta sekä ylläpito- ja tukipalveluista Office 365 -alustalle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouksen liitteeksi ladattavat tiedostot tulee tallentaa PDF-muodossa lukuun ottamatta tarjoajan täytettäväksi esitettyjä Excel-tiedostoja, jotka tallennetaan Excel-muodossa.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät. (72212200-1)
Huvudordlista
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
30.1.2019 14.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka