«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala : TIETOPYYNTÖ: Palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelu

02.01.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-000030
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 002-001929

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 6030
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Matleena Mikkonen
E-post:matleena.mikkonen@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Allmän adress: (URL)www.hel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelu
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan mahdollista tulevaa hankintaa koskeva tietopyyntö, jonka tarkoituksena on aloittaa vuoropuhelu palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalvelujen tai palvelusetelijärjestelmien toimittajien ja hankintayksikön välillä.

Tämä tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Hankintayksikkö ei myöskään sitoudu toteuttamaan tietopyynnön kohteena olevan ratkaisun hankintaa. Mahdollinen hankinta toteutetaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ja muiden Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävien kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uusimaa

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kerätä tietoa markkinoilla olevista palvelusetelien asiointi- ja hallinnointipalveluiden tai palvelusetelijärjestelmien ja ratkaisujen toimittajista sekä heidän toimintatavoistaan. Tietopyynnöllä myös kartoitetaan toimittajien kyvykkyyttä ja tahtoa kehittää olemassa olevia ratkaisujaan pyynnönlaatijan haluamaan suuntaan sekä ratkaisujen ja niiden kehittämisen hinta-arvioita.

Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa, jotta mahdollinen kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.3.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tietopyynnön asiakirjat ja ohjeet tulee pyytää kirjallisesti osoitteesta: matleena.mikkonen@hel.fi tai jukka-pekka.lehtomaa@hel.fi

Vastaukset tietopyyntöön tulee toimittaa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 16.1.2019 mennessä.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
28.12.2018
«« Tillbaka