«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tietoliikennepalvelut

27.12.2018 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2018-026612
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 249-575862
Anbud 28.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=194316&tpk=d7193480-211f-4701-a946-9884b4008a1f

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0679480-9
Postadress:Kajaanintie 50
Postnummer:90029
Ort:OYS
Land:Finland
Kontaktperson:Jaakko Määttä
Telefon:+358 405045225
E-post:jaakko.maatta@ppshp.fi
Nuts-kod:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Allmän adress: (URL)http://www.ppshp.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ppshp

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=194316&tpk=d7193480-211f-4701-a946-9884b4008a1f
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietoliikennepalvelut
Referensnummer:
30182
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Telefon- och dataöverföring. (64210000-1), För globala nät (WAN) (JA14-0), För lokala nät (LAN) (JA13-7), För Internet (JA10-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muodostama hankintarengas hakee puitesopimuskumppaneita tietoliikennepalveluiden tuottamiseen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankintarenkaan jäsenet hankkivat kilpailutettavista puitesopimuksista tietoliikenteeseen liittyviä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. Katso LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lähiverkko ja kytkentäydin
Del nr:
A
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Telefon- och dataöverföring. (64210000-1), För lokala nät (LAN) (JA13-7)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
2900000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alueverkko
Del nr:
B
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Telefon- och dataöverföring. (64210000-1), För globala nät (WAN) (JA14-0)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
22900000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Internetpalvelut
Del nr:
C
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Telefon- och dataöverföring. (64210000-1), För Internet (JA10-8)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
1400000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

ks. LIITE 1 Hankinnan kuvaus

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Puitejärjestelyn kesto on 4 vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kiinteän sopimuskauden jälkeen. Katso LIITE 1 Hankinnan kuvaus ja tarjouspyynnön kohta Muut asiat

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.2.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.12.2018
«« Tillbaka