«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Istekki Oy : ICT lähitukipalvelut

22.12.2018 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2018-026544
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-569724
Anbud 28.01.2019 klo 09.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=190493&tpk=7e68030e-ee4f-4d04-bbab-b426538d3a65

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Istekki Oy
Nationellt registreringsnummer:2292633-0
Postadress:PL 2000
Postnummer:70601
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Matias Epelä
Telefon:+358 444341311
E-post:matias.epela@istekki.fi
Fax:+358 176180999
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.istekki.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/istekki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/istekki?id=190493&tpk=7e68030e-ee4f-4d04-bbab-b426538d3a65
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
ICMT-palvelut

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT lähitukipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Datorstöd och rådgivningstjänster. (72600000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

ICT lähitukipalvelut

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarkempi kuvaus hankinnan taustasta, nykytilasta ja tavoitetilasta on tämän tarjouspyynnön liitteenä. (palvelukuvaus ICT-lähituki)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 -
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
28.1.2019 09:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:28.1.2019 10:00
Plats: Istekki Oy
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Istekki voi avata saapuneet tarjoukset määräajan umpeuduttua myös muuna parhaaksi katsomanaan ajankohtana.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.12.2018
«« Tillbaka