«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Hollolan kunta : Henkilökuljetukset

22.12.2018 07:00
Meddelandenummer i HILMA: 2018-026460
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-569034

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hollolan kunta
Nationellt registreringsnummer:0146248-5
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15870
Ort:Hollola
Land:Finland
Kontaktperson:Nicholas Nyman
E-post:nicholas.nyman@hollola.fi
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)http://www.hollola.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hollola

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hollola?id=215777&tpk=eb3eab70-22f4-4d58-870c-57feb671e65c
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Henkilökuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hollolan kunta kilpailuttaa henkilökuljetuksia keväällä 2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Päijät-Häme (FI1C3)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Hollolan kunnan alueella ja lähialueen yhteistyökunnissa.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Henkilökuljetusten kilpailutus Hollolan kunnan alueella kunnan hankkimien joukkoliikennevuorojen lisätueksi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
29.3.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilaajavastuulain mukaiset tarkistukset suoritetaan. Henkilöliikennelupa edellytetään. Yrityksen taloudellinen tilanne selvitetään. Rikosrekisteriotteet tarkistetaan kuljettajilta sekä yrityksen johdolta. Laki lasten kanssa työskenteleviltä sekä Hankintalain mukaiset yrityksen johtoa koskevat rikosrekisteriote tarkistukset.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
12.8.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Officiellt namn:Hyvinvoinnin palvelualue
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15871
Ort:Hollola
Land:Finland
E-post:nicholas.nyman@hollola.fi
Internetadress:http://www.hollola.fi
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hyvinvoinnin palvelualue
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15871
Ort:Hollola
Land:Finland
E-post:kirjaamo@hollola.fi
Internetadress:http://www.hollola.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.12.2018
«« Tillbaka