«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko : Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut

19.12.2018 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2018-026171
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 245-561309
Anbud 01.02.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=203913&tpk=bee9f17f-2428-4db1-879b-4e95afdb3204

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:Tellervonkatu 5
Postnummer:40100
Ort:JYVÄSKYLÄ
Land:Finland
Kontaktperson:Maritta lukkarinen
Telefon:+358 400635001
E-post:maritta.lukkarinen@evl.fi
Fax:+358 144499396
Nuts-kod:Jyväskylän seutu (S131)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskylanseurakunta.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/evl

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=203913&tpk=bee9f17f-2428-4db1-879b-4e95afdb3204

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jyväskylän seurakunta, siivouspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Städning. (90910000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin sekä omiin että vuokrattuihin tiloihin. Kohteet on lueteltu liitteessä 1. Siivouspalvelu sisältää palvelukuvauksien mukaiset ylläpito- ja perussiivouspalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue A
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huhtasuo - Keskusta

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen kahden vuoden optioon (2 +2).

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue B
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning och renhållning. (90900000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keltinmäki - Korpilahti - Säyntäsalo

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen kahden vuoden optioon (2 + 2)

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue C
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kuokkala - Vaajakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen kahden vuoden optioon (2 + 2)

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Alue D
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Städning. (90910000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Palokka - Tikkakoski

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on siivouspalvelut Jyväskylän seurakunnan käytössä oleviin tiloihin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen kahden vuoden optioon (2 + 2)

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
1.2.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.7.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:1.2.2019 13:00
Plats: Jyväskylän seurakunta Ajankohta ei ole hankintayksikköä sitova

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.12.2018
«« Tillbaka