«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea : Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)

13.12.2018 14:04
Meddelandenummer i HILMA: 2018-025760

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea
FO-nummer 0725901-5
Kontaktpersoner Hankintatoimisto / Krista Mannersuo
Gatuadress Kotkantie 41
Postnummer 48210
Postanstalt Kotka
Land Finland
Telefon +358442231423
E-postadress hankinnat@carea.fi
Webbadress (URL) http://www.carea.fi/
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=212607&tpk=c90e899d-aae1-4879-853b-8883d4916618
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
36/2018
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinta koskee Kymenlaakson Keskussairaalan alueelle rakennettavaa uutta sädehoitoyksikköä ja vanhan sädehoitoyksikön peruskorjausta. Uuden sädehoitoyksikön pinta-ala on 647 m2 P-krs + 143,5 m2 1. krs. Peruskorjausosan pinta-ala on 353 m2 P-krs. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, kahdessa päävaiheessa. Rakennuspaikka sijaitsee Kymenlaakson Keskussairaalan (KOKS) alueella osoitteessa Kotkantie 41, 48210 Kotka.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kotka (K285)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.2.2019 - 31.5.2020

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
21.1.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Tarjoukset avataan sähköisestä järjestelmästä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaaminen ei ole julkinen tilaisuus.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka