«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelu

20.11.2018 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2018-024011
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 224-512676
Anbudsansökningar 31.12.2021 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=203354&tpk=32f36635-c5a8-4ca0-b258-10c84ffe02cf

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:PL 32 (Solistinkatu 2)
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Heidi Ojamaa
Telefon:+358 401427303
E-post:hankintapalvelut@monetra.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=203354&tpk=32f36635-c5a8-4ca0-b258-10c84ffe02cf
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelu
Referensnummer:
OUKA/6362/10.03.01.01/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Stadsplanering och landskapsvård. (71400000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin rakennuttamisen ja suunnittelun konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin: 1. Yleis- ja maankäytön suunnittelu 2. Liikenneväylien suunnittelu 3. Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu 4. Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu 5. Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu 6. Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset 7. Valaistus- ja sähkösuunnittelu 8. Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu 9. Joukkoliikenteen suunnittelu 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 1. Yleis- ja maankäytön suunnittelu
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Stadsplanering och landskapsvård. (71400000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 1 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään yleis- ja maankäytön suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * liikenteen, liikenteenohjauksen ja liikenneväylien yleissuunnittelu * liikenneselvitykset ja -tutkimukset * melu- ja tärinäselvitykset * hulevesiselvitykset ja -suunnittelu * ympäristön yleissuunnittelu * ympäristö-, luonto-, maisema-, sekä kulttuuriympäristöselvitykset

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 2. Liikenneväylien suunnittelu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar. (71322500-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 2 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään liikenneväylien suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * liikenneväylien rakennus- ja ympäristösuunnittelu * kuivatuksen suunnittelu * rakentamisen aikainen suunnittelijan työmaapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 3. Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Stadsplanering och landskapsvård. (71400000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 3 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään puistojen ja leikkipuistojen suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * yleis- ja rakennussuunnittelu * ympäristösuunnittelu * kuivatuksen suunnittelu * rakentamisen aikainen suunnittelijan työmaapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 4. Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation. (71322000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 4 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään veneväylien, pienvenestamien ja laitureiden suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * kuntotarkastukset ja -tutkimukset * yleispiirteinen suunnittelu ja vaihtoehtotarkastelut * yleis- ja rakennussuunnittelu * ympäristö-, vesi-, ym. viranomaislupien lupavalmistelu * rakentamisen aikainen suunnittelijan työmaapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 5. Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 5 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään siltojen, tukimuurien ym. rakenteiden suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * yleis- ja erikoistarkastukset sekä kuntotutkimukset * taitorakennerekisterin ylläpitotehtävät * yleispiirteinen suunnittelu ja vaihtoehtotarkastelut * yleis- ja rakennussuunnittelu * rakentamisenaikainen suunnittelijan työmaapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 6. Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Geotekniska ingenjörstjänster. (71332000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 6 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelusta, geoteknisestä suunnittelusta sekä rakennettavuusselvitysten tuottamisesta. Suunnittelu- ja selvitystehtävät koostuvat seuraavista osa-alueista: * osatehtävät ryhmien 1-5 palvelevien maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnitteluun ja geotekniseen suunnitteluun liittyen * rakennettavuus- ja sulfidimaaselvitysten laatiminen * suunnittelun ja rakentamisen geotekninen asiantuntijapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 7. Valaistus- ja sähkösuunnittelu
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 7 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään valaistuksesta ja sähkösuunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * ulkovalaistuksen valaistus- ja sähkötekninen yleis- ja rakennussuunnittelu * valaistus- ja sähkötekninen asiantuntijapalvelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 8. Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Byggtekniska konstruktionstjänster. (71320000-7)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 8 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * liikennevalojen yleis- ja rakennussuunnittelu * liikennetelematiikan yleis- ja rakennussuunnittelu * liikennevaloihin ja telematiikkaan liittyvä kaapelointisuunnittelu sekä sähkötekninen suunnittelu

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 9. Joukkoliikenteen suunnittelu
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar. (71322500-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 9 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään joukkoliikenteen suunnittelusta. Suunnittelu koostuu seuraavista osa-alueista: * joukkoliikenne- ja palvelutasosuunnittelu * linjasto-, aikataulu- ja autokiertosuunnittelu * tarjous- ja kilpailuttamisasiakirjojen laatiminen * muu suunnittelu, kuten opastus- ja informaatiojärjestelmät, markkinointi ja tiedotus, maksujärjestelmä ja tiedotus, lippu- ja maksujärjestelmä sekä tariffit, henkilökuljetukset ja kutsuliikenne * asiantuntijapalvelut mm. työryhmätyöskentely ja selvitykset

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Luokka 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät
Del nr:
10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Stadsplanering och landskapsvård. (71400000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Luokassa 10 pyydämme ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen dynaamiseen hankintajärjestelmään kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijatehtävistä. Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät koostuvat seuraavista osa-alueista: * kehittämissuunnitelmat, selvitykset, asiantuntijalausunnot ja ohjeet * toimialan ympäristö-, vesi-, ym. viranomaislupien lupavalmistelu * suunnitelmien tarkastustoiminta * infran rakentamiseen liittyvät kiinteistökatselmukset * katualueiden haltuunottoon liittyvät tehtävät

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2019 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.12.2021 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Monetra Oulu Oy hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, luokkakohtaisesti vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja. HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU: Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15 työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty. Dynaaminen hankintajärjestelmä on suunniteltu alkavaksi 1.1.2019 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta 31.12.2021. Mikäli järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksista ilmoitetaan ennen dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan päättymistä uudella hankintailmoituksella, joka julkaistaan julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä alkuvuodesta 2019. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Tilaajat määrittelevät dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Tarjoukset pyydetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.11.2018
«« Tillbaka