«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Suomussalmen kunta : Rakennuksen purkutyöt ja tontin maisemointi

10.10.2018 09:37
Meddelandenummer i HILMA: 2018-020972
Anbud 23.10.2018 klo 15.00 senast under adress:
Suomussalmen kunta 0189925-7 /
Tekniset palvelut
Niko Vesterlund
PL 40
89601
Suomussalmi
Puh. +358447773373
Fax. +358861555531

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Suomussalmen kunta
FO-nummer 0189925-7
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tekniset palvelut
Kontaktpersoner Niko Vesterlund
Gatuadress PL 40
Postnummer 89601
Postanstalt Suomussalmi
Land Finland
Telefon +358447773373
E-postadress niko.vesterlund@suomussalmi.fi, tekniset@suomussalmi.fi
Fax +358861555531
Webbadress (URL) http://www.suomussalmi.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Rakennuksen purkutyöt ja tontin maisemointi
Kort beskrivning av upphandlingen

Suomussalmen kunnan tekniset palvelut pyytää tarjoustanne Kirkonkylän koulukeskuksen alueelta vanhan kivikoulun purkutöistä ja tontin maisemoinnista purkumaalla enintään kahden metrin korkuiseksi kasaksi.

Kohteen osoite: Mannilantie 2 A, 89800 Suomussalmi kk

Upphandlingens uppskattade värde utan moms
290000 EUR
Huvudföremål
Huvudordlista
Rivning av byggnader och schaktning. (45110000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Suomussalmi (K777)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
10.10.2018 - 23.10.2018

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet kan lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
23.10.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.1.2019

Ytterligare upplysningar

Kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund, puh. 044 777 3373

Rakennuttajains. Pia Lindfors, puh. 044 777 3200

Laitosmies Seppo Hulkkonen, puh. 044 750 0510

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Tarjouspyyntö Kirkonkylän vanhan kivikoulun purkutöistä.pdf

WO-00553562_AHA_Koulurakennus 1, Mannilantie 2A.pdf

1 ja 2 krs_betonin liukoisuustesti.pdf

Kellari_betonin liukoisuustesti.pdf

1. ja 2. ja 3. kerros.pdf

2kerrosOSA1.pdf

3kerrosOSA1.pdf

Kellari ja 1.kerros.pdf

kellariOSA3.pdf

välikerrosOSA3.pdf

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka