«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

11.07.2018 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2018-015576
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 132-301484

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 86
Postnummer:90101
Ort:Oulu
Land:Finland
E-post:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Referensnummer:
POPELY/2718/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Undervisning och utbildning. (80000000-4)
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee kahdelle koulutustarvealueelle hankittavia rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia (puitehankinta): Koulutustarvealue A: Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat, enintään 4000 opiskelijatyöpäivää. Koulutustarvealue B: Nivala-Haapajärven, Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat, enintään 4000 opiskelijatyöpäivää. Puitteelta hankittavien koulutusten sisällöt räätälöidään kouluttajan ja TE-hallinnon toteamien yritysten osaamistarpeiden pohjalta. Hankintamäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon873000.00 EUR - 1018000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE), Koulutustarvealue A
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Undervisning och utbildning. (80000000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Oulun seutu (S171) , Oulunkaaren seutu (S173) , Koillismaan seutu (S178)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien alueet.

Oulunkaaren seutu Koillismaan seutu
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20 - 100 päivän pituisia. Hankinta toteutetaan puitehankintana. Puitetoimittajiksi on valittu kaksi palveluntarjoajaa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014-2020 ESR -määrärahaa ja EGR -määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE), Koulutustarvealue B
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Undervisning och utbildning. (80000000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Raahen seutu (S174) , Haapaveden-Siikalatvan seutu (S175) , Nivala-Haapajärven seutu (S176) , Ylivieskan seutu (S177)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueet.

Haapaveden-Siikalatvan seutu Nivala-Haapajärven seutu Ylivieskan seutu
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20 - 100 päivän pituisia. Hankinta toteutetaan puitehankintana. Puitetoimittajiksi on valittu kaksi palveluntarjoajaa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 - 2020 ESR -määrärahaa ja EGR -määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puite-sopimukset hyväksyttyjen koulutuspalvelun tuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä kaksi kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta kummallekin koulutustarvealueelle. Puitemenettely ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE), Koulutustarvealue A

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:OSAO Edu Oy
Nationellt registreringsnummer:2796943-6
Postadress:Kotkantie 2C
Postnummer:90250
Ort:Oulu
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Suomen Ammattiakatemia Oy/Suomen Liikennevalmennus
Nationellt registreringsnummer:2567541-8
Postadress:c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Postnummer:62100
Ort:Lapua
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:498000.00 EUR - 518000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE), Koulutustarvealue B

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Ammattiakatemia Oy/Suomen Liikennevalmennus
Nationellt registreringsnummer:2567541-8
Postadress:c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Postnummer:62100
Ort:Lapua
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Jokiedu Oy
Nationellt registreringsnummer:2663909-9
Postadress:Maliskyläntie 2
Postnummer:85500
Ort:Nivala
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:375000.00 EUR - 500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 25.1.2018, ilmoitusnumero on 2018-001803.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.7.2018
«« Tillbaka